Aktualności i Ogłoszenia

 

Osoby zainteresowane sprzątaniem klatek schodowych w zasobach naszej Spółdzielni (ul. Okopowa 18B oraz Terebelska 45) proszone są o zgłaszenie się do biura (ul. Janowska 70A) w  poniedziałki oraz czwartki  lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 607200676 ( e-mail ksiegowa@terebelska2.pl)                                                                         

WALNE ZGROMADZENIE 2019

Napisał(a): Administrator dnia 07.06.2019
Aktualności i ogłoszenia >>

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TEREBELSKA II” w Białej Podlaskiej zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. w świetlicy spółdzielni przy ul. Okopowa 18B (wejścia od strony balkonów) godz. 17.00

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Zgromadzenia.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

  6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.

  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2018.

  8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

  9. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółdzielni za rok 2018.

  10. Dyskusja nad pkt 6-9 porządku obrad oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej

za rok 2018.

b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018

c) przyjęcia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018

d) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2018

11. Dyskusja i podjęcia uchwały ws. wyrażenia zgody na otwarcie ogródka piwnego przy barze Makulatura, ul. Terebelska 49A.

12. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia zgody na podział lokalu mieszkalnego przy ul. Terebelska 49B

13. Dyskusja i wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni są wyłożone w biurze Spółdzielni i każdy członek ma prawo zapoznać się z nimi w godzinach pracy biura.

Edytowano: 07.06.2019 o 07:25

Wstecz