Nazwa spółdzielni :

Spółdzielnia Mieszkaniowa Terebelska II

 

Adres siedziby spółdzielni :

ul. Janowska 70a

21-500 Biała Podlaska

 

Identyfikacja prawno-podatkowa :

NIP: 537-00-20-836 (5370020836)

REGON: 030012528

KRS: 0000172168

 

Rachunek bankowy :

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej

Nr rachunku: 59 8025 0007 0022 9919 2000 0010