Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 96/2023

Uchwała Nr 96/2023 z dnia 18.12.2023r. W sprawie podwyższenia opłaty eksploatacyjnej od dnia 01.04.2024 roku.

Uchwała Nr 95/2023

Uchwała Nr 95/2023 z dnia 18.12.2023r. W sprawie zatwierdzenia planu remontów na 2024 rok.

Uchwała Nr 94/2023

Uchwała Nr94/2023 z dnia 18.12.2023r. W sprawie zatwierdzenia planu gospodarczo finansowego na 2024 rok.

Uchwała Nr 93/2023

Uchwała Nr 93/2023 z dnia 07.11.2023r. W sprawie uchwalenia regulaminu wyboru ofert oraz dokonywania przetargów na dostawę towarów i wykonywanie usług w SM Terebelska II.

Uchwała Nr 92/2023

Uchwała Nr 92/2023 z dnia 07.11.2023r. W sprawie uchwalenia regulaminu Szczegółowe zasady używania lokali i porządku domowego, w budynkach stanowiących własność SM Terebelska II.