Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 84/2023

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 84/2023 z dnia 18.04.2023r. W sprawie przyjęcia regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym SM "TerebelskaII"

w Białej Podlaskiej.

Uchwała Nr 83/2023

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 83/2023 z dnia 28.03.2023r. W sprawie przyznania prawa do ryczałtu z tytułu używaniasamochodu prywatnego do celów służbowych.

Uchwała Nr 82/2023

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 82/2023 z dnia 24.01.2023r. W sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu. 

Uchwała Nr 81/2022

Uchwała Rady Nadzorczej Nr 81/2022 z dnia 28.12.2022r. W sprawie powołania Prezesa Zarządu.

Uchwała Nr 80/2022

Uchwała Rady Nadzorczej Nr80/2022 z dnia 28.12.2022r. W sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu.