Rejestr Uchwał

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „TEREBELSKA II”

 

 

 

L.p.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Dotyczy

Uwagi

1

1/2017

2.10.2017

Zarachowania wpłat

 

2

1/2018

19.02.2018

Zwrotu kosztów używania w celach służbowych samochodów osobowych dla pracowników gospodarczych

 

3

2/2018

12.03.2018

Dwuletniego rozliczenia kosztów dostawy energii elektrycznej

 

4

3/2018

9.04.2018

Zmiany instrukcji gospodarki kasowej

 

5

4/2018

30.04.2018

Wyboru ofert wykonania remontów dachów budynków Janowska 70, Terebelska 49A oraz tarasu pawilony Janowska 70

 

6

5/2018

21.05.2018

Zwołania Walnego Zgromadzenia Członków

 

7

6/2018

21.05.2018

Wyboru ofert na dostawę i montaż domofonów w budynku Okopowa 18B

 

8

7/2018

17.12.2018

Zwrotu kosztów używania w celach służbowych samochodów osobowych dla pracowników gospodarczych

 

9

1/2019

8.04.2019

Wyboru ofert na dostawę i montaż ogrodzenia panelowego za budynkiem mieszkalnym Janowska 70A

 

10

2/2019

27.05.2019

Wyboru ofert na dostawę wodomierzy

 

11

3/2019

27.05.2019

Wyboru ofert na remont schodów

 

12

4/2019

27.05.2019

Przyjęcia zasad umarzania odsetek od zadłużeń lokali w SM „TEREBELSKA II”

 

13

5/2019

27.05.2019

Zwołania Walnego Zebrania Członków

 

14

6/2019

27.05.2019

Wysokości opłat za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków

 

15

7/2019

28.06.2019

Wysokości opłat za energię cieplną

 

16

8/2019

2.09.2019

Przedawnienia odsetek w kwocie 2188,53zł

 

17

9/2019

2.09.2019

Umorzenia odsetek w kwocie 153,35 zł

 

18

1/2020

06.05.2020

W sprawie wyboru oferty na remont schodów Terebelska 45

 

19

2/2022

14.05.2020

W sprawie wyboru oferty na modernizację systemu domofonowego

 

20

3/2020

21.05.2020

W sprawie wyboru oferty na modernizację systemu domofonowego

 

21

4/2020

03.06.2020

W sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków

 

22

5/2020

17.12.2020

W sprawie przyjęcia w poczet członków

 

23

6/2020

17.12.2020

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

24

1/2021

28.04.2021

Przyznania limitu km pracownikowi gospodarczemu

 

25

2/2021

04.05.2021

W sprawie powołania Komisji - remont Okopowa 18B

 

26

3/2021

19.07.2021

W sprawie przyjęcia w poczet członków

 

27

4/2021

17.08.2021

W sprawie podpisania umowy na remont Okopowa 18B

 

28

5/2021

15.10.2021

W sprawie podwyższenia stawek na c.o. c.w. oraz z.w.

 

29

6/2021

20.12.2021

W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

 30 7/2021  28.12.2021      Przyznania limitu km pracownikowi gospodarczemu  
31 8/2021 08.04.2022 Podwyższenia stawek na fundusz remontowy  
32 9/2022 04.07.2022 W sprawie popowołania Komisji na wykonanie modernizacji systemu zasilania w energię cieplną  Sidorska 34 A  
33 10/2022 24.08.2022 W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenie przetargu na wykonanie robót modernizacji maszynowni kręgielni  
34 1/2023 03.01.2023 W sprawie zatrudnienia głównej księgowej  
35 2/2023 01.02.2023 Wsprwie wyboru oferty na dostawę usług inernetowych  
36 3/2023 01.02.2023 W sprawie wyboru oferty na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznych w budynkach Spółdzielni  
37 4/2023 15.03.2023 W sprawiewyboru oferty na modernizację sieci domofonowej w budynku przy u. Janowskwj 70A  
38 5/2023 15.03.2023 W sprawie zakresu remontu budynku przy ul. Sidorskiej 34A  
39 6/2023 28.04.2023 W sprawie przyznania zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych   
40 7/2023 28.04.2023 W sprawie podpisania aneksu do umowy nr58/99 o dostawę ciepła z PEC BP  
41 8/2023 24.05.2023 W sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni  
42 9/2023 20.06.2023 W sprawie podwyższenia opłat za używanie dodatkowego pomieszczenia  
43 10/2023 20.06.2023 W sprawie podwyższenia odpisu na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Sidorskiej 34A  
44 11/2023 04.07.2023 W sprawie przeznaczenia części kwoty gwarancyjnej ustanowionej na nieruchomości Janowska70A  
45 12/2023 04.07.2023 W sprawie wycofania pełnomocnictwa szczegółowego   
46 13/2023 01.08.2023 W sprawie podwyższenia opłat za sprzątanie klatek schodowych w zasobach Spółdzielni  
47 14/2023 12.09.2023 W sprawie przystąpienia do remontu  budynku przy Sidorskiej 34A  
48 15/2023 12.10.2023 W sprawie podwyższenia zaliczek na poczet podgrzania wody  
49 16/2023 20.12.2023 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej  
50 17/2023 20.12.2023 W sprawie ustalenia opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych  
51 18/2023 28.12.2023 W sprawie zakwalifikowania w koszty uzyskania prztchodu zadłużenia lokalu w związku z uprawdopodobnieniem go jako nieściągalne

 

 

52 1/2024 10.01.2024 W sprawie ustaleniaopłat za dostawęwody i odprowadzenie ścieków w zasobach Spółdzielni