• Regulacje i Prawo Spółdzielcze
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734

Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz własciwość organów w tych sprawach.

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Ustawa zawiera i reguluje , miedzy innymi, następujące kwestie
związane z działalnością spółdzielni mieszkaniowych:

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27

Ustawa zawiera i reguluje , miedzy innymi, następujące kwestie
związane z działalnością spółdzielni mieszkaniowych:

Czytaj więcej

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210

Ustawa reguluje, miedzy innymi, następujące kwestie
związane z działalnością spółdzielni mieszkaniowych:

Czytaj więcej