Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:
Cisek Ireneusz Prezes Zarządu
Broniewicz Barbara Wiceprezes Zarządu
Skład Rady nadzorczej:
Panasiuk Cezary

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Golczewska Renata

 

 

Harasimiuk Wojciech

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Lustyk Henryk

 

Daniłko Roman

Członek Komisji Rewizyjnej

 

Czlonek Rady