Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:
Broniewicz Barbara Prezes Zarządu
Daniłko Roman Wiceprezes Zarządu
Skład Rady nadzorczej:
Panasiuk Cezary

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Golczewska Renata

Gęborys Krystyna   

 

Harasimiuk Wojciech

Brzozowska Anna

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Lustyk Henryk Członek Komisji Rewizyjnej