Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:
Cisek Ireneusz Prezes Zarządu
Broniewicz Barbara Wiceprezes Zarządu
Skład Rady nadzorczej:
Monika Gładysz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Walusiak

Irena Matusewicz  

 

Wanecki Jan

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

 

Daniłko Roman

 

 

Czlonek Rady