Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:
Wanda Skolimowska Prezes Zarządu
Barbara Broniewicz Zastępca Prezesa Zarządu
Skład Rady nadzorczej:
Katarzyna Abramczuk Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Borejsza Sekretarz  Rady Nadzorczej
Bogumiła Lesiuk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jan Niedzielski  Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Robert Gładysz Sekretarz Komisji Rewizyjnej