Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:
Barbara Broniewicz Prezes Zarządu
Anna Adach Zastępca Prezesa Zarządu
Skład Rady nadzorczej:
Robert Gładysz Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Borejsza Sekretarz  Rady Nadzorczej
Bogumiła Lesiuk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jan Niedzielski  Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Robert Gładysz Sekretarz Komisji Rewizyjnej