Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu:
Konrad Afaltowski Prezes Zarządu
Barbara Broniewicz Zastępca Prezesa Zarządu
Skład Rady nadzorczej:
Katarzyna Abramczuk Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 Wanda Skolimowska Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Małgorzata Borejsza Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogumiła Lesiuk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jan Niedzielski Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Robert Gładysz Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Zenobia Tyszka Członek Rady Nadzorczej