Aktualności i Ogłoszenia

 

Osoby zainteresowane sprzątaniem klatek schodowych w zasobach naszej Spółdzielni (ul. Okopowa 18B oraz Terebelska 45) proszone są o zgłaszenie się do biura (ul. Janowska 70A) w  poniedziałki oraz czwartki  lub kontakt telefoniczny pod nr tel. 607200676 ( e-mail ksiegowa@terebelska2.pl)                                                                         

podwyżka opłat co. cw. zw.

Napisał(a): Administrator dnia 15.10.2021
Aktualności i ogłoszenia >>

 

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE MIESZKANIA

NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

 

 

 

Na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, decyzjami  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

- Nr OLB.4210.32.2020.MSZ2  z dnia 25 czerwca 2021 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła wprowadzająca od 12 lipca 2021 r. nowe, wyższe ceny za dostarczaną energię cieplną,

- Nr OLB.4210.34.2021.MSz2  z 8  października 2021 r. została podwyższona zatwierdzone 25 czerwca 2021 r. stawka opłat.

Wobec powyższego, w celu zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu ciepła, Uchwałą Nr 5/2021 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TEREBELSKA II” w Białej Podlaskiej z dnia 15 października 2021 roku podwyższył zaliczkowe stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „TEREBELSKA II” w Białej Podlaskiej .

Została również zaktualizowana opłata za zimną wodę oraz odprowadzanie ścieków zgodnie z TARYFĄ Nr 14/2018 Bialskich Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

Nowe stawki obowiązują od IV kwartału 2021 r. i zostały uwzględnione w naliczeniach za ten okres.

 

 

ZARZĄD

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „TEREBELSKA II”

 

Edytowano: 20.04.2022 o 13:47

Wstecz