• Regulacje i Prawo Spółdzielcze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27

Napisał(a): Administrator dnia 18.03.2017
Regulacje i Prawo Spółdzielcze >>

Ustawa zawiera i reguluje , miedzy innymi, następujące kwestie
związane z działalnością spółdzielni mieszkaniowych:

  • przepisy ogólne dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
  • prawa członków spółdzielni mieszkaniowej
  • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • prawo odrębnej własności lokulu
  • przepisy karne

Edytowano: 18.03.2017 o 09:59

Wstecz