• Regulacje i Prawo Spółdzielcze

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210

Napisał(a): Administrator dnia 18.03.2017
Regulacje i Prawo Spółdzielcze >>

Ustawa reguluje, miedzy innymi, następujące kwestie
związane z działalnością spółdzielni mieszkaniowych:

 • zasady tworzenia i rejestracji spółdzielni
 • prawa i obowiązki członków spółdzielni
 • organy spółdzielni
 • kompetencje walnego zgromadzenia i zarządu spółdzielni
 • zasady nadzoru nad spółdzielnią
 • przepisy o zebraniach grup członkowskich
 • zasady prowadzenia gospodarki spółdzielni
 • zasady lustracji spółdzielni
 • zasady łączenia i podziału spółdzielni
 • przepisy o upadłości spółdzielni
 • zasady działania związków spółdzielczych i Krajowej Rady Spółdzielczej
 • zasady działania krajowego samorządu spółdzielczego

Edytowano: 18.03.2017 o 09:57

Wstecz