• Regulacje i Prawo Spółdzielcze

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734

Napisał(a): Administrator dnia 18.03.2017
Regulacje i Prawo Spółdzielcze >>

Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz własciwość organów w tych sprawach.

Edytowano: 18.03.2017 o 10:00

Wstecz