• Regulacje i Prawo Spółdzielcze

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Napisał(a): Administrator dnia 18.03.2017
Regulacje i Prawo Spółdzielcze >>

 

Ustawa zawiera i reguluje , miedzy innymi, następujące kwestie
związane z działalnością spółdzielni mieszkaniowych:

  • przepisy ogólne
  • niezbędne pojęcia i podstawowe zasady
  • ustanowienie własności lokalu
  • prawa i obowiązki właścicieli lokali
  • zarząd nieruchomością wspólną

Celem niniejszej ustawy było stworzenie podstaw prawnych do kreowania i utrzymania nieruchomości lokalowych.

Edytowano: 18.03.2017 o 10:00

Wstecz