WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Napisał(a): Administrator dnia 09.09.2022
Aktualności i ogłoszenia >>

         Biała Podlaska  08.09.2022 r.

 

 

 

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Terebelska II” w Białej Podlaskiej zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu  30 września 2022 r. w pomieszczeniu Klubu „KOMETA” (kręgielnia) przy ul. Janowskiej 70 o godz. 17.00

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Prezydium Zgromadzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
  4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  6. Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za lata:  2019, 2020, 2021.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za lata:  2019, 2020, 2021
  8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata:  2019, 2020, 2021.
  9. Przedstawienie bilansów Spółdzielni lata:  2019, 2020, 2021
  10. Zapoznanie z wnioskami i zaleceniami polustracyjnymi.

11. Podjęcie Uchwał w sprawie:

a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej

za lata:  2019, 2020, 2021

b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu za lata:  2019, 2020, 2021.

c) przyjęcia i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za lata: 2019, 2020, 2021, oraz :

-pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami      mieszkaniowymi za rok 2019 wynikiem z lat poprzednich 

-przychodów nad kosztami z gospodarce zasobami mieszkaniowymi  za rok 2020 do rozliczenia  w latach następnych,

- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami w gospodarce zasobami      mieszkaniowymi za rok 2021 do rozliczenia w latach następnych. 

d, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata:  2019, 2020, 2021.

f) podziału nadwyżki bilansowej za lata: 2019, 2020, 2021.

      11. Wybory Rady Nadzorczej

      12. Podjęcie Uchwały w sprawie składu osobowego Rady Nadzorczej.

      12. Dyskusja i wnioski.

      13. Zamknięcie obrad.

 

Sprawozdania, protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków oraz protokół z lustracji wraz z wnioskami, jak również  projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni są wyłożone w biurze Spółdzielni i każdy członek ma prawo zapoznać się z nimi w godzinach pracy biura.

 

                                                         ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Edytowano: 09.09.2022 o 12:52

Wstecz