Przetarg na wykonanie remontu Sidorska 34A


                                                                                                             
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie robót remontowych elewacji budynku mieszkalnego  przy ul. Sidorskiej 34A.
 

Czytaj więcej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

 

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Terebelska II” w Białej Podlaskiej zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu  30 września 2022 r. w pomieszczeniu Klubu „KOMETA” (kręgielnia) przy ul. Janowskiej 70 o godz. 17.00

 

Czytaj więcej

ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "TEREBELSKA II" poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku pracownika gospodarczego w zasobach naszej Spółdzielni.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Czytaj więcej

Modernizacja kręgielni

 Modernizacja maszynowni kręgielni położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Janowskiej 70.

Czytaj więcej