Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała Nr 91/2023

Uchwała Nr 91/2023 z dnia 07.11.2023r. W sprawie uchwalenia regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zasad ustalania opłat za używania lokali mieszkalnych , użytkowych i garaży w zasobach SM Terebelska II.   

Uchwała Nr 90/2023

Uchwała Nr 90/2023 z dnia 07.11.2023r. W spawie uchwalenia regulaminu określającego zasady rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej w SM Terebelska II.

Uchwała Nr 89/2023

Uchwała Nr89/2023 z dnia 07.11.2023r. W sprawie uchwalenia regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Terebelska II.

Uchwała Nr 88/2023

Uchwała nr 88/2023 z dnia 07.06.2023r. W sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 87/2023

Uchwała Nr 87/2023 W sprawie Przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.