Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 70/2020

Uchwała nr 70/2020 z dnia 09.12.2020 r. w sprawie powołania na Z-cę Prezesa Zarządu Annę Adach

Uchwała nr 69/2020

Uchwała nr 69/2020 z dnia 09.12.2020 r. w sprawie powołania na Prezesa Zarządu Barbarę Broniewicz

Uchwała nr 68/2020

Uchwała nr 68/2020 z dnia 09.12.2020 r. w sprawie odwołania z funkcji Z-cy Prezesa Zarządu Barbary Broniewicz

Uchwała nr 67/2020

Uchwała nr 67/2020 z dnia 09.12.2020 r. w sprawie odwołania z funkcji Prezesa Zarządu Wandę Skolimowską

Uchwała nr 66/2020

Uchwała nr 66/2020 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wycofanie oświadczenia woli.