Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwała nr 75/2022

Uchwała nr 75/2022 z dnia 05 września 2022 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia programu i terminu Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 74/2022

Uchwała nr 74/2022 z dnia 07.04.2022 w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członkom Zarządu

Uchwała nr 73/2022

Uchwała nr 73/2022 z dnia 07.04.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do czynności prawnych między spółdzielnią a członkiem zarządu

Uchwała nr 72/2022

Uchwała nr 72/2021 z dnia 07.04.2022 r.  w sprawie podwyższenia stawki eksploatacyjnej oraz funduszu remontowego.

Uchwała nr 71/2021

Uchwała nr 71/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów na 2022 rok.