WALNE ZGROMADZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "TEREBELSKA II" w Białej Podlaskiej zaprasza na WALNE ZGROMADZENIECZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023r.

 o godzinie 18:00, w lokalu "KRĘGIELNI" przy ul. Janowskiej 70 

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu

Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Terebelska 2, mająca siedzibę przy

ul. Janowskiej 70A w Białej Podlaskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dachu oraz elewacji południowej, bloku położonego przy ul. Sidorskiej 34A w Białej Podlaskiej, została wybrana oferta firmy:

 

 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

     „BUDEXPOL”   DAMIAN LEWCZUK 

              21-500 BIAŁA ODLASKA

                Ul. WARSZAWSKA100

 

Cena ofertowa: 132832,09 zł. brutto.

Przetarg na wykonanie remontu Sidorska 34A


                                                                                                             
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonanie robót remontowych elewacji budynku mieszkalnego  przy ul. Sidorskiej 34A.
 

Czytaj więcej

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

 

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Terebelska II” w Białej Podlaskiej zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu  30 września 2022 r. w pomieszczeniu Klubu „KOMETA” (kręgielnia) przy ul. Janowskiej 70 o godz. 17.00

 

Czytaj więcej

ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "TEREBELSKA II" poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku pracownika gospodarczego w zasobach naszej Spółdzielni.

Czytaj więcej