WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

 

 

 

            Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Terebelska II” w Białej Podlaskiej zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu  30 września 2022 r. w pomieszczeniu Klubu „KOMETA” (kręgielnia) przy ul. Janowskiej 70 o godz. 17.00

 

Czytaj więcej

ZATRUDNIENIE NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO

O G Ł O S Z E N I E Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "TEREBELSKA II" poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku pracownika gospodarczego w zasobach naszej Spółdzielni.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Czytaj więcej

Modernizacja kręgielni

 Modernizacja maszynowni kręgielni położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Janowskiej 70.

Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE O KONIECZNOŚCI ZMIANY WYSOKOŚCI STAWEK EKSPLOATACYJNYCH

ZAWIADOMIENIE

O KONIECZNOŚCI ZMIANY WYSOKOŚCI  STAWEK  EKSPLOATACYJNYCH     

  ORAZ FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA UŻYTKOWANIE  MIESZKAŃ I LOKALI UZYTKOWYCH

 

        

 

 

 

 

Czytaj więcej