Modernizacja kręgielni

Napisał(a): Administrator dnia 23.08.2022
Aktualności i ogłoszenia >>

http://www.example.com

Biała Podlaska dn. 23.08.2022 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie modernizacji maszynowni kręgielni położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Janowskiej 70 w zakresie modernizacji i wymiany zużytych urządzeń kręgielni.

1) Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

2) Zamówienie nie jest finansowanie ze środków publicznych.

3) Warunkiem udziału w przetargu jest zaakceptowanie specyfikacji.

4) Podstawą wykonania zamówienia będzie sposób wykonania i realizacji prac wg aktualnego świadectwa ITB dopuszczającego do stosowania w budownictwie dla danej technologii. Ofertę należy składać w siedzibie zamawiającego (Biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „TEREBELSKA II” Biała Podlaska ul. Janowska 70A) lub na adres email: prezes@terebelska2.pl Termin składania ofert - 29.08.2022 r. do godz. 12 oo.

Edytowano: 23.08.2022 o 16:50

Wstecz