ZAWIADOMIENIE O KONIECZNOŚCI ZMIANY WYSOKOŚCI STAWEK EKSPLOATACYJNYCH

Napisał(a): Administrator dnia 21.06.2022
Aktualności i ogłoszenia >>

http://www.example.com

 

 

ZAWIADOMIENIE

O KONIECZNOŚCI ZMIANY WYSOKOŚCI  STAWEK  EKSPLOATACYJNYCH     

  ORAZ FUNDUSZU REMONTOWEGO ZA UŻYTKOWANIE  MIESZKAŃ I LOKALI UZYTKOWYCH

 

          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „TEREBELSKA II” w Białej Podlaskiej podwyższa od dnia 01 października 2022 r. opłatę miesięczną eksploatacyjną za używanie lokali mieszkalnych i użytkowych o 0,20 zł/m2 p. u. miesięcznie, oraz stawkę funduszu remontowego również o 0,20 zł/m2 p. u. Miesięcznie,

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej (Uchwała nr 72/2022 z dnia 07 kwietnia 2022 r.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ‘TEREBELSKA II” w celu zapewnienia niezbędnych środków tak na pokrycie bieżących kosztów utrzymania nieruchomości jak również niezbędnych prac        remontowych uchwałą Nr 8/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni i podwyższenia stawek na fundusz remontowy, jest zmuszony wprowadzić wyższe jednostkowe stawki opłat za lokale mieszkalne i użytkowe

Zwiększone wydatki w roku 2022 związane będą głównie ze wzrostem:

  • kosztów ubezpieczenia majątku od ognia i innych zdarzeń losowych
  • kosztów konserwacji instalacji wewnętrznych oraz obowiązkowych przeglądów technicznych budynków i instalacji wewnętrznych wynikających z przepisów prawa budowlanego
  • energii elektrycznej zużytej do oświetlania pomieszczeń ogólnych w budynkach oraz nieruchomości w zasobach Spółdzielni
  • kosztów ogólnych Spółdzielni
  • kosztów obsługi nieruchomości takich jak: wzrost płacy minimalnej, zakup sprzętu i narzędzi niezbędnych do prac porządkowych i remontowych na osiedlach, ogrzewanie i oświetlenie lokali administracji

                                                                                   ZARZĄD

                                       SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „TEREBELSKA II”

                                                              B Broniewicz        A. Adach

Edytowano: 08.07.2022 o 08:26

Wstecz